Framtid

På senare tid erbjuder många transportföretag CO₂-övervakning som en (betald) tjänst. Överraskande nog kan resultatet av denna övervakning ofta vara ganska olika för samma försändelse hos ett annat transportföretag. Ofta saknas insikt i beräkningarna bakom övervakningen. På senare tid har t.o.m detta lett till några europeiska regeringsinitiativ för att skapa tillförlitlig övervakning. Detta innebär en grundlig analys av det faktiska resultatet för alla företag, som arbetar med fasta standarder.

Nästa steg, som kommer att följa under de kommande åren, kommer att vara en officiell certifiering av ett företags CO₂-avtryck, även om det går så långt att revisorer måste skriva under; och i framtiden även en eventuell CO₂-skatt. Mot bakgrund av denna utveckling samordnar branschorganisationerna sina ansträngningar för att skapa en högkvalitativ CO₂-övervakning som kommer att möta framtida standarder.

CO₂ Improve:

  • beräkningarna är allmänt antagna och i metodologisk överenskommelse med Global Logistics Emissions Council Framework for Logistics Emissions Methodologies (GLEC), baserad på EU-standard och certifierad.
  • är godkänd av IAF (The International Apparel Federation), världens ledande branschorganisation för klädtillverkare, (SME) varumärken, deras föreningar och stödindustrin. IAF siktar på att skapa världsomspännande standarder för övervakning av CO₂ i logistik inom mode-, textil- och sportindustrin.
  • förbereder dig som varumärke för framtida CO₂-beskattning, revisorsutlåtanden och EU:s taxonomiförordning (scope 3)
  • uppfyller koldioxidavtrycket för din GOTS- eller B-corp-certifiering

Förbered dig för framtida krav från kunder, regeringar, revisorer och icke-statliga organisationer.