Compliance

Sinds kort bieden veel vervoerders CO₂-monitoring (als betaalde dienst) aan. Verrassend genoeg kan de uitkomst van deze monitoring vaak heel anders zijn voor dezelfde zending bij een andere vervoerder. Vaak ontbreekt inzicht in de berekeningen achter de monitoring. Dit heeft geleid tot enkele Europese overheidsinitiatieven om betrouwbare monitoring te creëren en aan te kunnen bieden. Dit betekent een grondige analyse van de feitelijke prestaties van elk bedrijf, werkend met vaste standaarden

De volgende stap, die de komende jaren zal volgen, is een officiële certificering van de CO₂ footprint van elk bedrijf, zelfs zo dat accountants moeten tekenen; en in de toekomst mogelijke CO₂-heffing wordt ingevoerd. Door deze ontwikkelingen werken de brancheorganisatie eraan om een hoogwaardige CO₂-monitoring te realiseren die voldoet aan de toekomstige standaarden en eisen.

CO₂ Improve:

  • berekeningen zijn geaccrediteerd en in methodologische overeenstemming met het Global Logistics Emissions Council Framework for Logistics Emissions Methodologies (GLEC), gebaseerd op EU-standaard en gecertificeerd.
  • is erkend door IAF (The International Apparel Federation), 's werelds toonaangevende federatie voor kledingfabrikanten, (MKB-)merken, hun verenigingen en de ondersteunende industrie. De IAF streeft naar wereldwijde standaarden voor het monitoren van CO₂ uitstoot in de logistiek binnen de mode-, textiel- & sportbranche.
  • bereidt u als merk voor op toekomstige CO₂-belasting, accountantsverklaringen en EU-taxonomieverordening (scope 3).
  • voldoet aan de CO₂ footprint voor uw GOTS of B-corp certificering.

Bereid u voor op toekomstige eisen van klanten, overheden, accountants en NGO's.