CO₂ Improve program / övervakning

Vi kartlägger, övervakar och rapporterar ditt koldioxidavtryck inom hela din leveranskedja med fokus på att förbättra ditt CO₂-resultat varje år. Genom mätning får du full kontroll över dina utsläpp och flöden. Våra förslag på förbättringar syftar till att minska ditt CO₂-avtryck, men också att öka produktiviteten, minska kostnaderna och stärka din marknadsposition genom ansvarsfullt agerande. Vi guidar dig genom hela processen.

Roadmap

 • Bestäm ambitioner och mål för CO₂-minskning

  Ditt företag siktar på att bli bättre när det kommer till CO₂-utsläpp genom din logistik.
  Tillsammans diskuterar vi företagets ambitioner och CO₂-minskningsmål.

 • Insamling av fraktdata för alla transportsätt

  Vi hjälper dig med all inkommande data, utgående, prover och returer -oberoende av din transportör- vilket innebär att du inte behöver oroa dig för att göra excel eller beräkning till koldioxidavtryck och vi kan hantera alla transportsätt; sjö- och flygfrakt, järnväg, väg, kurir, lokal distribution och elbilar.

 • Översikt och beräkning av CO₂-fotavtryck

  Övervaka och beräkna företagets CO₂-avtryck. Vi använder en EU-standard baserad på Greenhouse Gas protokollet för detta. Våra CO₂-utsläppsberäkningar är gjorda enligt GLEC-ramverket. Innan du kan börja vidta åtgärder måste du veta hur mycket utsläpp som produceras och var.

 • Resultat CO₂-utsläpp, certifierad rapport

  Du får koll på dina utsläpp med CO₂ Improve-utsläppsrapporten ”Det är här vi står idag”.
  CO₂ Improve tillhandahåller en certifierad rapport.

 • Handlingsplan för att förbättra och minska koldioxidavtryck

  Tillsammans diskuterar vi uppföljningsresultaten och ser över vilka förbättringar som kan göras. Specifika logistikkoncept har skapats för att sänka CO₂-utsläppen inom logistiken för den globala mode-, sport- och livsstilsindustrin.

 • Planera en mätning regelbundet

  Planera en mätning regelbundet för att se och rapportera förbättringar i ditt CO₂-avtryck.

 • STEG 1. Bestäm ambitioner och mål för CO₂-minskning.
 • STEG 2. Insamling av fraktdata för alla transportsätt.
 • STEG 3. Översikt och beräkning av CO₂-fotavtryck.
 • STEG 4. Resultat CO₂-utsläpp, certifierad rapport.
 • STEG 5. Handlingsplan för att förbättra och minska koldioxidavtryck.
 • STEG 6. Planera en mätning regelbundet.

Bestäm ambitioner och mål för CO₂-minskning

Ditt företag siktar på att bli bättre när det kommer till CO₂-utsläpp genom din logistik.
Tillsammans diskuterar vi företagets ambitioner och CO₂-minskningsmål.

Insamling av fraktdata för alla transportsätt

Vi hjälper dig med all inkommande data, utgående, prover och returer -oberoende av din transportör- vilket innebär att du inte behöver oroa dig för att göra excel eller beräkning till koldioxidavtryck och vi kan hantera alla transportsätt; sjö- och flygfrakt, järnväg, väg, kurir, lokal distribution och elbilar.

Översikt och beräkning av CO₂-fotavtryck

Övervaka och beräkna företagets CO₂-avtryck. Vi använder en EU-standard baserad på Greenhouse Gas protokollet för detta. Våra CO₂-utsläppsberäkningar är gjorda enligt GLEC-ramverket. Innan du kan börja vidta åtgärder måste du veta hur mycket utsläpp som produceras och var.

Resultat CO₂-utsläpp, certifierad rapport

Du får koll på dina utsläpp med CO₂ Improve-utsläppsrapporten ”Det är här vi står idag”.
CO₂ Improve tillhandahåller en certifierad rapport.

Handlingsplan för att förbättra och minska koldioxidavtryck

Tillsammans diskuterar vi uppföljningsresultaten och ser över vilka förbättringar som kan göras. Specifika logistikkoncept har skapats för att sänka CO₂-utsläppen inom logistiken för den globala mode-, sport- och livsstilsindustrin.

Planera en mätning regelbundet

Planera en mätning regelbundet för att se och rapportera förbättringar i ditt CO₂-avtryck.