Vårt fokus

Textilindustrins försörjningskedja sträcker sig över hela världen, vilket resulterar i ett logistiskt fotavtryck med en mycket hög grad av CO₂-utsläpp. Den växande medvetenheten hos konsumenter, regeringar och icke-statliga organisationer gör att fler företag både är villiga och motiverade att göra bättre. Med framtida koldioxidskatter är det dessutom särskilt viktigt för alla företag att förstå sitt nuvarande fotavtryck och hur de kan förbättra och minska sitt företags totala koldioxidavtryck.

Inom logistikområdet har Greenway Logistics utvecklat ett koncept tillsammans med IAF: CO₂ Improve. Det slutliga målet är att förbättra den globala mode-, sport- och livsstilsindustrin när det kommer till CO₂-utsläpp genom logistik. CO₂ Improve hjälper företag att få insikt i deras CO₂-fotavtryck och stödjer att minska CO₂-utsläppen från sin logistikverksamhet genom att förnya och samarbeta. Det handlar om att förbättra istället för att kompensera.

CO₂ Improve erbjuder högkvalitativ, statligt certifierad övervakning som uppfyller framtida standarder. Beräkningarna baseras på det välkända GLEC Framework (den internationella standarden för utsläppsberäkning utvecklad av Global Logistics Emissions Council). Resultaten av CO₂ Improve-analysen kan användas för officiella rapporter och syften.

Se till att ditt företag är redo att möta framtida regleringar av EU-lag och konsumenternas efterfrågan. Vi stöttar gärna dig och ditt företag med vår certifierade och ackrediterade GLEC-rapport och minskar samtidigt ditt CO₂-avtryck.

KOMPENSERA INTE. FÖRNYA.